LIGA MATEMATYCZNA - zadanie na piątek

Wstaw brakujące liczby tak, aby wszystkie rachunki, zarówno  poziomo jak i pionowo, się zgadzały (działania wykonujemy w kolejności występowania). Wszystkie wstawiane liczby mają być mniejsze od 10 (zero się nie pojawia).

Rozwiązanie można przesyłać  od godziny 20.00  na adres: ligamatematycznazs@gmail.com

 

                                       Magda Sychel

powrót