LIGA MATEMATYCZNA

ZADANIE NA CZWARTY TYDZIEŃ:

 

Wpisz w kółka liczby od 0 do 9 w taki sposób, żeby dla każdej wpisanej liczby suma liczb wpisanych w sąsiednie kółka miała wartość podaną obok rysunku.

Przykład:

1 → 14 = 4 + 7 + 3

4 → 8 = 7 +1

7 → 5 = 4 + 1

3 → 1

Zadanie:

0 → 7

1 → 12

2 → 8

3 → 17

4 → 20

5 → 16

6 → 12

7 → 5

8 → 4

9 → 14

Rozwiązanie można przesyłać od poniedziałku31.03 od godziny 19.00  na adres: ligamatematycznazs@gmail.com.

 

Magda Sychel

powrót