LIGA MATEMATYCZNA

poniedziałek 10 marca rusza druga edycja konkursu LIGA MATEMATYCZNA.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszego gimnazjum. Przez cztery kolejne tygodnie w każdy poniedziałek w gablocie za salą 119 będzie wywieszane jedno zadanie na dany tydzień. Zadania będą również zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Rozwiązanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ligamatematycznazs@gmail.com.

 

Ważny jest czas nadsyłania rozwiązań. Osoba, która prześle prawidłowe rozwiązanie jako pierwsza otrzyma dziesięć punktów, druga dziewięć, trzecia osiem i tak dalej. Osoba dziesiąta i każda następna otrzymuje po 1 punkcie. Ponadto, w ciągu tygodnia w gablocie może pojawić się „zadanie bonus”. Pięć pierwszych osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie otrzyma po 5 dodatkowych punktów.

 

 

UWAGA! 

Rozwiązania można przesyłać od poniedziałku od godziny 19.00 Prace, które zostaną przesłane wcześniej nie będą rozpatrywane!!! (termin ten nie dotyczy zadań typu „bonus”).

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie i życzę powodzenia!!!

 

Magda Sychel

nauczyciel matematyki

powrót