Lekcje prawa w szkole

W tym roku szkolnym podjęliśmy współpracę z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie. Uczniowie grup zajęć rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie brali udział w cyklu warsztatów dotyczących kultury prawnej. Tematyka dotyczyła m.in. Konstytucji RP, działalności Trybunału Konstytucyjnego, podstawowych instytucji prawa cywilnego i karnego, rękojmi, spadków, postępowania w sprawach nieletnich, postępowań karnych czy działalności policji. Rozwiązywane były także kazusy prawne. Uczniowie sami proponowali zakres omawianych treści, co przekładało się na duże zainteresowanie w trakcie lekcji. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję na kontynuację w przyszłym roku.

Dorota Kobylińska - Huk

powrót