Lekcja w kinie
Lekcja w kinie

Tablica, kreda, ławka… To niektóre ze skojarzeń, które wywołuje słowo lekcja. Można jednak połączyć przyjemne z pożytecznym. Dodatkowo może to zaowocować korelacją międzyprzedmiotową  (historia i społeczeństwo, język polski, etyka, tajniki humanisty, wiedza o kulturze).  Tak było właśnie 8 października 2014r. podczas wyjścia do kina.  W tym dniu w „Heliosie” w Szczecinie uczniowie „Białej” obejrzeli film Jana Komasy „Miasto44”.  W zajęciach, pod opieką  pani Doroty Kobylińskiej-Huk, pani  Agnieszki Sikorskiej-Furman, pani Justyny Wodzik, wzięły udział : klasa 1LS (siatkarki i humanistki), klasa 2LA, grupa z etyki (klasy trzecie).


powrót