KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Informacja dla rodziców i uczniów klas V-VI szkoły podstawowej w sprawie kursu języka niemieckiego

Jak co roku, w naszej szkole odbędzie się kurs języka niemieckiego dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych przygotowujący do nauki w Gimnazjum Polsko-Niemieckim w Loecknitz. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 8 września do 19 września 2014 (druki zgłoszenia do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły). Kurs będzie się odbywać na dwóch poziomach- podstawowym i zaawansowanym w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i rozpocznie się w czwartym tygodniu września 2014, a zakończy 17 czerwca 2015.

Prosimy o ponowne zgłoszenie się dzieci, które uczęszczały na kurs w poprzednim roku.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Zebranie rodziców dzieci chętnych do uczestnictwa w kursie odbędzie się we wtorek 16 września o godzinie 17.30 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w sali nr 5. Zostaną wtedy ustalone terminy spotkań poszczególnych grup.

powrót