KONKURS WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ

17  czerwca  2014r.  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w  pierwszej  edycji  konkursu  wiedzy  prawno-ekonomicznej,  organizowanego  przez  Wydział  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Konkurs  odbywał  się  pod  patronatem  Dziekana  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Pana  dr  hab. prof. US  Zbigniewa  Kuniewicza  oraz  Prezesa  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  Oddziału  Wojewódzkiego w  Szczecinie  dr hab. prof. US  Henryka  Babisa.

W  ramach  wiedzy  z  zakresu  nauk  prawnych  uczniowie  musieli  wykazać  się  wiedzą  z  zakresu:  charakterystyki  systemu  prawnego,  podstaw  ustroju  RP, organizacji  sądów, trybunałów  i  innych  organów  publicznych,  źródeł  prawa,  prawa  administracyjnego,  prawa  rodzinnego, prawa  cywilnego  oraz  prawa  karnego.  

W  ramach  wiedzy  z  zakresu  nauk  ekonomicznych  uczniowie  przygotowali  się  z  makroekonomii,  mikroekonomii  i  podstaw  przedsiębiorczości.  

Wszyscy  uczniowie  otrzymali  okolicznościowe  dyplomy.   Organizatorzy   zapowiadają  już  kolejną  edycję  konkursu  w  następnym  roku  szkolnym.  

Urszula  Bagdzińska


powrót