KONKURS WIEDZY O PATRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ IGNACYM ŁUKASIEWICZU

Regulamin konkursu:

 

 1. Celem konkursu jest propagowanie sylwetki patrona szkoły.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół.
 3. Materiały o Ignacym Łukasiewiczu dostępne są na stronie szkoły oraz w Bibliotece Szkolnej.
 4. Przygotowana jest również gazetka o patronie szkoły w gablocie przy bibliotece.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  I etap
  –  wszyscy uczniowie klas pierwszych piszą test wyboru dotyczący życia i działalności I. Łukasiewicza. Test przeprowadzają nauczyciele w dniach 24 – 25 października 2013 r. (czas trwania testu około 10-15min.)
 6. Trzech uczniów z każdej klasy, którzy najlepiej napiszą test przechodzi do II etapu.
 7. II etap– odbędzie się dnia 30 października 2013 r. (środa) w sali 05.
 8. Na tym etapie uczniowie rozwiązują  test pisemny. Ci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostają nagrodzeni.
 9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody na uroczystości ślubowania, która odbędzie się  dnia 15 listopada 2013 r.

 

A oto kilka przykładowych pytań konkursowych:

 1. DATA WYNALEZIENIA NAFTY
  a) przełom lat 1953/1954
  b) przełom lat1852/1853
  c) przełom lat 1851/1852
 2. GDZIE ŁUKASIEWICZ ODKRYŁ NAFTĘ?
  a) Apteka ,,Pod Złotą Gwiazdką” w Wilnie
  b) Apteka Ignacego Swobody w Kańcucie
  c) Apteka ,,Pod złotą gwiazdą” we Lwowie
 3. DO JAKIEGO GIMNAZJUM UCZĘSZCZAŁ ŁUKASIEWICZ?
  a) Piwowarskie Gimnazjum w Zadusznikach
  b) Pijarskie Gimnazjum w Rzeszowie
  c) Pijarskie Gimnazjumwe Lwowie
 4. GDZIE NASTĄPIŁA PIERWSZA TRANSAKCJA ROPY NAFTOWEJ NA ŚWIECIE?
  a) w Wilnie
  b) w Austrii
  c) we Lwowie
 5. ILE RODZEŃSTWA MIAŁ ŁUKASIEWICZ?
  a) dwoje
  b) czworo
  c) pięcioro
 6. GDZIE ZNAJDUJE SIĘ JEDNA Z PIERWSZYCH LAMP NAFTOWYCH ŁUKASIEWICZA?
  a) w muzeum w Gorlicach
  b) w muzeum w Krakowie
  c) w muzeum w Krośnie

 

Organizator:

Grażyna Niedziałkowska-Kocięba

powrót