Konkurs recytatorski

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej w Zespole Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza w Policach


1.    Cele konkursu:
•    poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej  poetów polskich;
•    rozwijanie zainteresowań literackich;
•    poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
•    doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
•    kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
•    poszerzanie znajomości faktów historycznych;
•    upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży;
•    zainteresowanie uczniów poezją;
•    uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 
2.    Uczestnicy:
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół: podstawowej i ponadpodstawowych. Uczestnicy biorą udział w konkursie w poniższych kategoriach:
1.    Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
2.    Klasy 4 – 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum
3.    Klasy 1 – 3 liceum oraz 1 – 4 technikum , klasy 1 – 2 szkoły branżowej i 3 klasy szkoły zawodowej
•    każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu);
•    możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;

 
3.    Kryteria oceny
 
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
•    dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
•    interpretacja tekstu,
•    kultura słowa,
•    ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).


4.    Warunkiem  udziału  jest pobranie i zwrócenie wypełnionej karty zgłoszenia do organizatorów konkursu, do 10.10.2019. Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane w sekcji „ogłoszenia” na portalu LIBRUS.  

5.    Termin konkursu: 25.10.2018
Miejsce: Stara czytelnia Zespołu Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
6.    Godzina rozpoczęcia konkursu: 16.00
7.    Nagrody:
•    laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
•    wręczenie nagród i występ laureatów konkursu nastąpi podczas ślubowania uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 09.11.2018
8.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania oraz rejestracji prezentacji a także opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej szkoły i na portalu LIBRUS. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.
 
 
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

Jolanta Geisler
Dawid Sędłak
Agnieszka Sikorska – Furman

Kontakt osobisty oraz portal Librus
 

powrót