KONKURS NA PROJEKT LOGO ROZTRZYGNIĘTY
KONKURS NA PROJEKT LOGO ROZTRZYGNIĘTY

 

 

 

 

 

Komisja konkursowa w składzie:

 • Krystyna Wiśniewska- przewodnicząca
 • Regina Metz
 • Karolina Pociecha-Bańka
 • Agnieszka Szewczuk
 • Aleksandra Szafirska

po dokonaniu oceny prac, uwzględniając czytelność komunikatu, walory estetyczne i  kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach dokonała wyboru najlepszych projektów.

 

Projekt Pana Damiana Kwiatkowskiego spełnia wszystkie założenia regulaminu, jest zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo oraz jednoznacznie kojarzy się z Jubileuszem 20-lecia współpracy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Szkołą Europejską Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Lӧcknitz.

Logo  stanie się oficjalną identyfikacją graficzną uroczystości związanych z jubileuszem szkół partnerskich i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.

                                       

Wyróżniono również prace uczniów:

 • Julia Sałdan
 • Weronika Pytlińska i Weronika Moczulska
 • Mateusz Wytrykus i Marcin Grzegorczyk
 • Aleksandra Karbownik
 • Paulina Czerechowicz i Aleksandra Jakóbczyk
 • Miłosz Dykow i Damian Przegaliński
 • Magda Ciechanowska i Zofia Pociej
 • Rafał Bartosik i Dawid Niegrebecki
 • Natalia Wiśniewska i Julia Wasiel
 • Joanna Słowińska
 • Denis Jobell i Hubert Kisły
 • Justyna Jaworska
 • Weronika Krzyżanowska i Agata Gubarewicz.

Projekty zostaną wykorzystane w terminarzu uczniowskim na rok szkolny 2015/2016.

powrót