Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

 

Celem konkursu jest przypomnienie i ożywienie uśpionej tradycji oraz pokazanie, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym świecie. Organizatorzy konkursu są przekonani,
że własnoręcznie wykonane szopki indywidualnie lub przez grupy dzieci (z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami) będzie bardzo cennym, bo wspólnie, aktywnie i twórczo, spędzonym czasem. Konkurs został ogłoszony w szkołach, przedszkolach i innych środowiskach zainteresowanych jego organizacją.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed przerwą świąteczną. Najpiękniejsze, najciekawsze szopki, wyłonione przez jury, zostaną nagrodzone i pokazane na wystawie.

 

Regulamin

  • Konkurs został ogłoszony w przedszkolach, szkołach, świetlicach, ośrodkach kultury, drużynach harcerskich. Należy zadbać o to, aby informacja dotarła nie tylko do dzieci, ale także do rodziców.
  • Przedmiotem konkursu jest przygotowanie szopki bożonarodzeniowej. Szopka może być wykonana w dowolnym stylu, np. mazowieckim, krakowskim, łowickim, kaszubskim lub innym. Technikę i zestaw materiałów wybierze samodzielnie każdy uczestnik.
  • Wielkość pracy powinna mieć nie mniej niż 50 cm w podstawie. Prace będą oceniane pod względem estetycznym, pomysłowości wykonania, kompozycji i barwy. Można stosować efekty specjalne.
  • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy Police.
  • Prace wykonują dzieci i dorośli w grupach lub samodzielnie, z pomocą rodzeństwa, rodziców, dziadków etc.
  • Gotowe prace uczestnicy przynoszą do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.Termin składania prac upływa 1 grudnia 2013 r. Prace powinny być opisane imieniem, nazwiskiem autorów oraz nazwą szkoły, przedszkola itp. Konieczne podanie jest numeru telefonu kontaktowego uczestnika lub opiekuna.
  • Jury konkursu przygotuje wystawę  szopek bożonarodzeniowych. Wśród zgłoszonych szopek zostaną wybrane i nagrodzone najciekawsze prace.
  • Jury konkursu ma prawo wybrać prace wg kryteriów: najpełniejszego wyrazu hasła konkursu, najciekawszego doboru materiałów, największego wkładu pracy i efektownego, zgodnego z chrześcijańskim przesłaniem wizerunku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i gratulacje jury za udział w konkursie. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie Szopek Bożonarodzeniowych, która odbędzie się w dniach 6.12.2013 – 5.01.2014 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.


A.S

MOK Police

powrót