KOLEJNY SUKCES NASZEJ SZKOŁY – EUROSCOLA 2016

Z wielką przyjemnością informujemy, że Szkolny Klub Europejski został laureatem ogólnopolskiego konkursu Euroscola, organizowanego przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Uczniowie wykonali fotoreportaż na temat: „Więcej niż drogi i dotacje - co twoje otoczenie zawdzięcza UE?”. Praca została bardzo dobrze oceniona przez komisję i otrzymaliśmy miejsce gwarantujące udział w wyjeździe do Strasburga w przyszłym roku szkolnym. W ramach wyjazdu młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”, a następnie obradują podczas „posiedzenia plenarnego”. W programie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16- 18 lat.

Podczas spotkania inauguracyjnego każda klasa proszona jest o wygłoszenie jednominutowej prezentacji na swój temat w języku innym niż język ojczysty.

W ramach „posiedzeń komisji” każda klasa podzielona zostaje na pięć grup, w których odbywają się debaty, przy czym każdy uczeń może być członkiem tylko jednej grupy. Uczniowie powinni być przypisani przez nauczyciela do konkretnych grup jeszcze przed wyjazdem na Euroscolę, aby mogli się odpowiednio przygotować do dyskusji.

Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów, dlatego tak ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. Debaty odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim.

powrót