KOLEJNA SPOTKANIE Z NAUKĄ NA VI EDYCJI MAM PUM

13 listopada 2014 r. uczniowie klas medycznych /1LB, 2LC i 3LD/ wzięli udział w spotkaniu MAM PUM w Sali Wykładowej Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki Nr 1 w Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach. Prowadzący wykłady próbowali odpowiedzieć na pytanie: "Czy potrafimy przechytrzyć nowotwory?"

Zagadnienia poruszane na wykładach dotyczyły między innymi:

 • postępów w genetyce klinicznej raka piersi,
 • sekwencjonowania w diagnostyce mutacji germinalnych w rakach piersi,
 • częstości mutacji BRCA1/2
 • wpływu stosowania w młodym wieku doustnej antykoncepcji na ryzyko raka piersi u nosicielek BRCA1,
 • wpływu adnexectomii na ryzyko raka i śmiertelność u nosicielek mutacji BRCA1 lub BRCA2,
 • ryzyka raków w zależności od stężenia selenu w organizmie,
 • programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc w Szczecinie,
 • składu chemicznego dymu tytoniowego,
 • wczesnych symptomów raka płuc,
 • skuteczności torakochirurgii,
 • ginekologii onkologicznej,
 • etapów onkogenezy,
 • profilaktyki pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej,
 • nowotworów jajnika.

 

Wykłady prowadzili:

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński – genetyk

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki – torakochirurg

Prof. PUM dr hab. Janusz Menkiszak – ginekolog

 

Na kolejne spotkanie zapraszamy 4 grudnia 2014 r. Temat wykładów: „Co siedzi w naszych głowach?”.

 

Aleksandra Szafirska i Anna Golla

powrót