Klasy Policyjne w Areszcie Śledczym w Szczecinie

Areszt Śledczy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej o charakterze zamkniętym, dysponuje miejscami zakwaterowania dla 616 osób pozbawionych wolności, w tym 84 na terenie szpitala. Jednostka położona jest w centrum miasta na powierzchni 9928 m kwadratowych. Charakteryzuje się zwartą zabudową budynków penitencjarnych wielokondygnacyjnych, składających się z 3 pawilonów mieszkalnych i budynku administracyjnego. W latach 50 -tych powstał mur okalający areszt. W trakcie wycieczki mieliśmy okazję zobaczyć jak od wewnątrz wygląda życie osadzonych. Zwiedziliśmy oddział dla więźniów zakwalifikowanych jako NIEBEZPIECZNY, oddziały dla osób pozbawionych wolności i szpitalne. Sprawdziliśmy jak wyglądają miejsca do odwiedzin o charakterze otwartym i intymnym. Pokazano nam system obsługi monitoringu, kaplicę więzienną, centrum dowodzenia oraz miejsca gdzie prowadzona jest resocjalizacja osadzonych. Zobaczyliśmy także pomieszczenie izolacyjne dla więźniów szczególnie agresywnych i stosowane wobec nich środki przymusu bezpośredniego. Po obiekcie byliśmy oprowadzani przez wychowawców i funkcjonariuszy ochrony. Z ich relacji dowiedzieliśmy się jak wygląda codzienne życie w więzieniu. Wniosek-życie na wolności i przestrzeganie prawa jest bezcenne.

Jarosław Szurko
nauczyciel zajęć policyjnych

powrót