Jak powoli wkraczamy w „dorosły świat”?

25 października 2013r. uczniowie klasy 1GB brali udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Banku Pekao S.A. w Policach przy ul. Bankowej. Głównym celem zajęć była realizacja podstawy programowej z matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum (zagadnienia związane z działem: „Procenty”). Nauczyciel matematyki (oraz wychowawca klasy) uzgodnił wcześniej z Dyrektorem Banku -panią Jolantą Rudzką termin wizyty oraz treści omawianych zagadnień.

W świat kredytów, lokat bankowych, obligacji, form płatności (także elektronicznych) oraz wartość „papierowego pieniądza” i jego zabezpieczenia wprowadziły nas:pani Renata Panas, pani Małgorzata Diku, pani Elżbieta Ściepaniuk oraz pani Anna Kotecka. Panie stworzyły bardzo przyjazny klimat do zdobywania wiedzy. Z profesjonalizmem, konkretnie odpowiadały na pytania 13- latków i (co najważniejsze) uświadomiły uczniom konieczność uczenia się matematyki. Wybór takiej metody aktywizującej okazał się trafny. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, podejmowali dyskusję z prowadzącymi a także aktywnie uczestniczyli w konkursie zorganizowanym na koniec zajęć, odpowiadając na pytania. Wszyscy zostali nagrodzeni. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z przedstawicielami Banku Pekao S.A. w Policach.

Bardzo gorąco dziękujemy i pozdrawiamy.

Uczniowie klasy 1GB wraz z opiekunami: p. Agnieszką Szewczuk i p. M. Rafacz

powrót