Jak kształcić skutecznie? – poszukujemy nowoczesnych, europejskich rozwiązań

Sześciu nauczycieli Zespołu Szkół w Policach w okresie 20 – 26 października 2013 roku brało udział w projekcie pt. „Jak kształcić skutecznie? – poszukujemy nowoczesnych, europejskich rozwiązań”, w ramach programu Leonardo da Vinci. Wymiana odbywała się w Londynie i polegała na zapoznaniu    polskich nauczycieli kształcenia zawodowego, z rozwiązaniami jakie stosują szkoły kształcące w zawodach sektora gastronomicznego i hotelarskiego w Wielkiej Brytanii. Dzięki wizycie w Londynie nasi nauczyciele mogli zobaczyć jak funkcjonuje londyński oddział Intercontinental Hotel (hotel pięciogwiazdkowy), ze szczególnym uwzględnieniem zaplecza obsługi gości i części gastronomicznej. Oprócz tego udało się zobaczyć jak zorganizowane jest kształcenie zawodowe w dwóch londyńskich szkołach zawodowych tj. London School of Hospitality and Toruism at University of West London, Professional Training in Hospitality Lakefield. To doświadczenie pokazało nam, iż polskie kształcenie zawodowe w kierunkach gastronomicznych I hotelarskich skłania się ku rozwiązaniom europejskim. Pocieszające jest to, iż zaplecze dydaktyczne, jakim dysponuje Zespół Szkół w Policach, nie odbiega zbyt mocno od standardów jakie prezentowali nam nasi partnerzy z Londynu. Wizyta ta wskazała nam nowe kierunki rozwoju. Będziemy dążyli do unowocześnienia i doposażenia pracowni gastronomicznej i hotelarskiej tak, aby była możliwa indywidualizacja pracy uczniów. Oprócz tego, chcemy kłaść większy nacisk na  współpracę z pracodawcami, aby nauka, praktyka i przyszły wykonywany zawód miały odzwierciedlenie na rzeczywistym rynku pracy.  Zauważyliśmy również, iż konieczne jest większe zaangażowanie uczniów kształcących się zawodach gastronomiczno- hotelarskich w życie szkoły tak, aby organizacja naszej placówki przyczyniała się do praktycznego przygotowania zawodowego uczniów.

 

Agnieszka Lipczyńska

wicedyrektor

powrót