INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Nasza szkoła ubiega się o udział w projekcie realizowanym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zmiana do 30.IX.2015 roku podejścia do nauczania matematyki poprzez wdrożenie i upowszechnienie w pięciu liceach ogólnokształcących innowacyjnych programów nauczania w zakresie matematyki wraz z pakietem 434 materiałów dydaktycznych.

Program nauczania wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi opierać się będzie na metodzie kształcenia wykorzystującej TIK, wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się, interdyscyplinarność, co zapewni korzyści dla uczniów, szkół oraz nauczycieli.

Zadanie 1 - Opracowanie innowacyjnego programu nauczania, metody kształcenia oraz materiałów dydaktycznych w zakresie matematyki dla LO.

Zadanie 2 - Pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania, metody oraz materiałów dydaktycznych w zakresie matematyki w 5 LO.

Zadanie 3 - Upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania, metody oraz materiałów dydaktycznych w zakresie matematyki.

 

Magdalena Sychel – nauczyciel matematyki

powrót