Informacja dla uczniów i rodziców

Od 4 do 8 maja 2017 roku w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbywają się egzaminy maturalne dla klas kończących szkołę. W tych dniach uczniowie młodszych klas są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 4 i 5 maja 2017 r. mają zajęcia praktyczne wg odrębnego harmonogramu.

 

Agata Jarymowicz

Dyrektor

powrót