INFORMACJA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA PLANU LEKCJI

Wszyscy pełnoletni Uczniowie, którzy nie zrezygnowali z zajęć WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie) oraz niepełnoletni Uczniowie, w których imieniu Rodzice nie zrezygnowali z tych zajęć, zobowiązani są do uczestniczenia w lekcjach wg harmonogramu:

1GA czwartek 15.30, 1GB czwartek 15.30, 1GN czwartek 17.10, 1LA i 1LB poniedziałek 15.30, 1LC i 1LE środa 15.30, 1LN poniedziałek 16.20, 1LS PIĄTEK 15.30, 1THŻ PIĄTEK 15.30, 1ZA I 1ZB PONIEDZIAŁEK 14.40, 2GA WTOREK 14.40, 2GB CZWARTEK 16.20, 2GN WTOREK 16.20, 2LA,2LB,2LC,2LD WTOREK 15.30, 2LN PONIEDZIAŁEK 16.20, 2LS,2THŻ,2ZA WTOREK 16.20, 3GA,3GB PONIEDZIAŁEK 16.20, 3GN CZWARTEK 17.10, 3LA,3LB,3LC,3LEM PIĄTEK 15.30, 3LN CZWARTEK 17.10, 3LS, 3THOI,4THOK PIĄTEK 15.30.

powrót