Informacja dla tegorocznych maturzystów

Uwzględniając wymogi wynikające z Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 informuję, że na stronie internetowej szkoły została udostępniona Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego w maju 2014r.
Wymieniona lista znajduje się również w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz udostępniana jest uczniom przez nauczycieli języka polskiego.

 

Agata Markowicz-Narękiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

powrót