INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ - ZMIANA SALI

24 marca 2015 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie rodziców i  uczniów klas kończących szkołę na temat zasad organizacji i przebiegu egzaminów maturalnych w maju 2015 roku.

 

Serdecznie zapraszam rodziców i uczniów.

Bożena Pawełkiewicz

p.o. Dyrektor

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

powrót