INFORMACJA DLA RODZICÓW

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

odbędą się 4 września 2015 roku (piątek)

o godz. 17:00

powrót