INFORMACJA DLA RODZICA/OPIEKUNA

W związku z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, proszę rodziców/opiekunów o dopilnowanie dziecka, aby dostarczyło legitymację szkolną do sekretariatu szkoły z wpisanym numerem PESEL nad tekstem:

„Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN wpisany numer PESEL będzie wymagany przy rejestrowaniu dziecka do lekarza (system eWUŚ).

 

p.o. Dyrektor

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Bożena Pawełkiewicz

powrót