INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO VIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM PUM

6 października 2016 roku w Auli Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja VIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej PUM (MAM PUM). Do programu zakwalifikowało się 14 uczniów z klas III naszej szkoły, którzy rozwiązali test kwalifikacyjny z przedmiotów kierunkowych – biologia, chemia i fizyka.

Agata Białkowska

Dariusz Budzyński                             

Dominika Cichewicz

Barbara Jagielska

Agnieszka Janiszewska

Michalina Kijaczko

Kornelia Konik

Przemysław Miśkiw

Oliwia Obielecka

Weronika Paris

Sandra Ślugaj

Natalia Trybuchowska

Paulina Wiszkarów

Abigail Zdziechowska

 

Tematem przewodnim spotkania było:  Zdrowie matki i dziecka

Wykłady prowadzili:

·         prof. Zbigniew Celewicz – Opieka nad kobietą ciężarną

·         prof. Jacek Rudnicki – Neonatolog - pierwszy lekarz człowieka

 

W trakcie roku akademickiego studenci „MAM PUM” przystąpią do dwóch testów śródrocznych z zakresu treści prezentowanych na wykładach. Wyniki testów wliczają się do ogólnej punktacji. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest 100% frekwencja oraz przystąpienie do wszystkich testów: kwalifikacyjnego i dwóch śródrocznych. Uzyskanie certyfikatu upoważnia do otrzymania wpisu na świadectwie maturalnym jako szczególne osiągnięcie ucznia.

VIII edycja MAM PUM składa się z cyklu 8 spotkań, w których jako wolni słuchacze uczestniczą również uczniowie z klas I i II /medycznych/ naszej szkoły.

Informujemy, że zajęcia w ramach projektu "MAM PUM" będą realizowane w następujących terminach: 6.10.2016r.,   3.11.2016r.,  1.12.2016r.,  5.01.2017r.,  2.02.2017r.,  2.03.2017r.,  6.04.2017r.,  31.05.2017r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 3 listopada br.

 

  Aleksandra Szafirska i Anna Golla

powrót