HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI LOECKNITZ 22-23.11.2016

KLASA

WYCHOWAWCA

TŁUMACZ

SALA

DATA I GODZINA

7B

PAN FEIST

PANI SCHULTZ

120

22.11.2016
GODZ. 16.30

7C

PANI BRAATZ

PANI BRAATZ

102

22.11.2016
GODZ. 16.30

9A

PAN HELLWIG

PANI BAŃKA - POCIECHA

118

22.11.2016
GODZ. 16.30

7A

PANI WERNER

PANI MAĆKAŁA

120

23.11.2016
GODZ. 15.30

8A

PANI ZARNODT

PANI KRYPIEŃ

102

23.11.2016
GODZ. 16.30

8B

PANI MENGEL

PANI MENGEL

118

23.11.2016
GODZ. 16.30

8C

PANI GOLLNISCH

PANI PECIO

114

23.11.2016
GODZ. 16.30

9B

PAN KREIMANN

PANI PECIO

111

23.11.2016
GODZ. 18.00

powrót