Gratulacje dla Arnolda i Michała!
Gratulacje dla Arnolda i Michała!

 

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły: Arnold PawłowskiMichał Boruch zakwalifikowali się do finału VI Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego dla szkół ponadgimnazjalnych "Poznajemy Dokumenty Ojca Świętego - papież Franciszek LUMEN FIDEI".

 

 

Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem papieskim,
  • przybliżenie problematyki kolejnego dokumentu Kościoła – rok szkolny 2013/2014 - encyklika papieża Franciszka LUMEN FIDEI,
  • kształtowanie postawy poszanowania godności osoby ludzkiej,
  • podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu Nauki Kościoła Katolickiego,
  • głoszenie prawdy o godności człowieka,
  • ukazanie młodzieży jednego z wymiarów kultury chrześcijańskiej,
  • wywieranie wpływu na kształtowanie się dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej wśród młodych ludzi w oparciu o prawdy fundamentalne,
  • inspirowanie do poszukiwania i poznawania siebie w aspekcie wiary, miłości i nadziei chrześcijańskiej,
  • znajomość i upowszechnianie dokumentów Kościoła, szczególnie dotyczących uczestnictwa świeckich w podejściu do ważnych kwestii moralnych, społecznych i kulturowo-cywilizacyjnych.

Szczegółowe informacje o eliminacjach szkolnych, które odbyły się w naszej szkole 10 lutego 2014r. znajdują sie na stronie: http://katecheza1.pl.tl/VI-AKP.htm

 

Organizatorem eliminacji szkolnych była Pani Jolanta Drożdzińska.

powrót