Gra Miejska - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskiej Grze Miejskiej pt. „Na Tropie Europy”, która odbędzie się 10 maja 2016r. w godzinach 10.00-13.00. Celem Gry jest zachęcenie mieszkańców Powiatu Polickiego i Powiatu Vorpommern-Greifswald do pogłębiania poprzez zabawę wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.

Punkt startowy zlokalizowany będzie w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” ul. Spółdzielcza 31, 72-010 Police. W Grze udział wezmą zespoły liczące od 2-5 uczestników (zgłoszenia zespołów można kierować do 29 kwietnia 2016 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie organizatorów na adres: bury@policki.pl. Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie pod numerem 91 43 28 148 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatu Polickiego ul. Tanowska 8, 72-010 Police pok. 219.)

Zespoły będą miały za zadanie przemieścić się z punktu startowego do wyznaczonej mety zaliczając po drodze 12 punktów podstawowych i 3 dodatkowe dla chętnych, w których będą odpowiadać na pytania lub wykonywać zadania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej.

Organizatorami Europejskiej Gry Miejskiej są: Powiat Policki, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” oraz Zespół Szkół im. Ignacego Łukaszewicza w Policach. Regulamin gry dostępny jest na stronie organizatorów (www.policki.pl oraz www.skarb.police.pl).

powrót