GAUDEAMUS IGITUR, czyli VII edycja Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM PUM

1 października 2015 roku w Auli Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja VII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej PUM (MAM PUM).

Do programu zakwalifikowało się 15 uczniów z klas III naszej szkoły, po rozwiązaniu testu kwalifikacyjnego z przedmiotów kierunkowych – biologia, chemia i fizyka.

 

Dominika Kotońska

Natalia Tuńska

Emilia Szczucka

Kamila Sawicka

Dominik Sadowski

Dawid Zieliński

Dariusz Gieraszek

Dominik Sawicki

Dominika Hryszkiewicz

Klaudia Kapała

Magdalena Misiurek

Alex Abram

Wiktoria Ceglarska

Ilona Borda

Dominika Bobowska

Słuchacze Akademii otrzymali pamiątkowe indeksy, w których uzyskają wpisy prowadzących wykłady.

 

Tematyką spotkania była:  Profilaktyka zdrowotna i transplantologia – skuteczne metody przedłużania życia ludzkiego.

 

Wykłady prowadzili:

  • prof. PUM, dr hab. n. med. Maria Giżewska - Międzynarodowy program przesiewowych badań krwi u noworodków w Szczecinie.
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki - Transplantologia – nadzieją na poprawę jakości  życia pacjentów z mukowiscydozą.
  • dr Bartosz Arłukowicz - System ochrony zdrowia w Polsce.

W trakcie roku studenci „MAM PUM” przystąpią do dwóch testów śródrocznych z zakresu treści prezentowanych na wykładach. Wyniki testów wliczają się do ogólnej punktacji.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest 100% frekwencja oraz przystąpienie do wszystkich testów: kwalifikacyjnego i dwóch śródrocznych. Uzyskanie certyfikatu upoważnia do otrzymania wpisu na świadectwie maturalnym jako szczególne osiągnięcie ucznia.

 

VII edycja MAM PUM składa się z cyklu 8 spotkań, w których jako wolni słuchacze uczestniczą również uczniowie z klas I i II /medycznych/ naszej szkoły.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 4 listopada br.

 

Aleksandra Szafirska i Anna Golla

powrót