fundusz Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach prosi rodziców o dokonanie wpłat pieniężnych na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014.

Pieniądze, które Państwo wpłacacie na fundusz rady wracają do Waszych dzieci w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i konkursów przedmiotowych.

Pieniądze te przeznaczane są na nagrody w postaci książek dla uczniów naszej szkoły za dobre wyniki w nauce czy inne nagrody za osiągnięcia sportowe.

 

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców wynosić będzie 50 zł rocznie. Wpłaty należy dokonać na konto nr: 18 1240 3943 1111 0000 4133 8030

 

deklaracja wpłat na fundusz Rady Rodziców

powrót