Ferie w Białej

FERIE W „BIAŁEJ”

 

ZAPISY NA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA - U PROWADZĄCYCH

 

 

PONIEDZIAŁEK 01.02.

9.00 - 12.00

zajęcia na lodowisku oraz zajęcia –

ściana wspinaczkowa

Wioletta Burawa,

Jan Czyszczoń

10.00 - 12.00

Otwarty Turniej w dwuboju rakietowym

(tenis stołowy, squash)

Mariusz Małkiewicz

 

13.30 - 15.00

gry zespołowe-klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis
 

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni - klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

WTOREK 02.02.

9.00 - 12.00

zajęcia na lodowisku oraz zajęcia –

ściana wspinaczkowa

Wioletta Burawa, Jan Czyszczoń
 

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

ŚRODA 03.02.

9.00 - 12.00

zajęcia na lodowisku oraz zajęcia - ściana wspinaczkowa

Wioletta Burawa,

Jan Czyszczoń

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

CZWARTEK 04.02.

9.00 - 12.00

zajęcia na lodowisku oraz zajęcia –

ściana wspinaczkowa

Wioletta Burawa,

Jan Czyszczoń

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

PIĄTEK 05.02

9.00 - 12.00

zajęcia na lodowisku oraz zajęcia –

ściana wspinaczkowa

Wioletta Burawa,

Jan Czyszczoń

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

 

PONIEDZIAŁEK 08.02.

13.30 - 15.00

gry zespołowe-klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis
 

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni - klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

WTOREK 09.02.

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

ŚRODA 10.02.

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

CZWARTEK 11.02.

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy gimnazjalne

Janis Wakatinakis

PIĄTEK 12.02

13.30 - 15.00

gry zespołowe klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

15.00 - 16.30

zajęcia na siłowni klasy ponadgimnazjalne

Janis Wakatinakis

 

ZAPRASZAMY !!!

 

powrót