Ekologia człowieka

Uczniowie grupy rozszerzonej z biologii – 2br1 uczestniczyli w konkursie „Ekologia człowieka” dla młodzieży szkół licealnych organizowanym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Celem konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy na temat ekologii człowieka jako szeregu procesów na poziomie biologicznym oraz wytworzonym przez samego człowieka,  praktyczne wykorzystanie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie świadomości i szeroko pojętej postawy proekologicznej.

Najlepszymi wynikami w konkursie na poziomie szkoły wykazały się: Katarzyna Kwaśny, Agnieszka Janiszewska, Oliwia Obielecka, Martyna Grum i Natalia Trybuchowska.

 

Aleksandra Szafirska

powrót