Egzaminacyjny maraton rozpoczęty

W poniedziałek, 5 maja br., od części pisemnej egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny.

W tym roku, w naszej szkole, do egzaminu maturalnego przystąpi po raz pierwszy 138 tegorocznych absolwentów i 65 absolwentów z lat poprzednich.

Pierwszego dnia matur – w poniedziałek, absolwenci zmagać się będą z zadaniami z języka polskiego. We wtorek wszystkich czeka obowiązkowa matura z matematyki, a w środę  z języków obcych. Maturzyści - tegoroczni absolwenci - piszący egzamin po raz pierwszy najchętniej decydowali się na egzamin z języka angielskiego - wybrało go 103 osoby. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - zdawać go będzie 38 osób.

Z przedmiotów dodatkowych wybieranych przez tegorocznych absolwentów największą popularnością cieszy się geografia, którą zdawać będzie 39 tegorocznych absolwentów oraz biologia - przedmiot ten zdawać będzie 37 osób.

Egzamin maturalny uważany jest za zdany, jeżeli ze wszystkich egzaminów obowiązkowych absolwent otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jest umieszczany na świadectwie dojrzałości.

Egzaminacyjny maraton potrwa w naszej szkole do 27 maja. Miejmy nadzieję, że jego wyniki nie będą gorsze od ubiegłorocznych...a jedynie lepsze.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzę mądrego wykorzystania zdobytej wiedzy i wszelkich zdolności, by lata wysiłków mogły się przekształcić w mocny fundament przyszłych sukcesów. Pamiętajcie, że "Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe."

Życzę Wam jak najwyższych wyników i aby szczęście nie opuszczało Was podczas egzaminów.

Powodzenia!

 

Agata Markowicz-Narękiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

powrót