EGZAMIN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH I SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

W środę, 18.05 w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza  odbędą się:

1. egzamin predyspozycji językowych

do klas pierwszych gimnazjum - godz. 16:00

do klas pierwszych dwujęzycznych liceum - godz. 16:00

2. test sprawności fizycznej

do SMS- gimnazjum - godz. 18:00

liceum - godz. 16:00

do klasy piłkarskiej (LO) - godz.18

powrót