Egzamin DSD II

W dniu 28.11.2017r. odbył się w naszej szkole pisemny egzamin z języka niemieckiego pozwalający uzyskać certyfikat językowy DSD II (Deutsches Sprachdiplom II). Do egzaminu przystąpiło 29 uczniów naszej szkoły.

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy oparty o standardy europejskie, potwierdzający znajomość  języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

W dniach 4.12.-5.12.-6.12.2017r. odbyła się część ustna egzaminu. W tych dniach swoją obecnością zaszczycił nas Pan Karl Martin Everding, Koordynator Centrali Nauczania Języka za Granicą, który na co dzień urzęduję w Warszawie.

Gość zwrócił uwagę na wysoki poziom nauczania języka niemieckiego w naszej szkole, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki egzaminów, dziękując dyrekcji i nauczycielom za ich pracę. W części ustnej egzamin zdało, 27 osób tj. 96% zdających. Pan Everding podkreślił, że średni wynik zdawalności w województwie zachodniopomorskim to 86%, a w całej Polsce 82%. Zatem gratulujemy naszym uczniom, ponieważ ich tegoroczny wynik uplasował się powyżej średniej krajowej.

 W miłej atmosferze dyskutowano o możliwościach rozszerzenia uzyskiwania certyfikatu językowego DSDI PRO (Deutsches Sprachdiplom I PRO). dla uczniów szkół zawodowych oraz wsparcia finansowego  ze strony Centrali w Warszawie na materiały wzbogacające proces dydaktyczny.

 

mgr Karolina Bańka – Pociecha

mgr Maren Schemmel

powrót