Egzamin do Loecknitz

24.06.2016r. godz. 13.00 cześć pisemna

27.0.6.2016r. godz. 9.00 część ustna. Lista z kolejnością uczniów zostanie wywieszona w dniu 24.06.2016r.

28.06.2016r. godz. 9.00 ogłoszenie wyników. W tym dniu w godzinach 9.00 - 10.00 nauczyciele przeprowadzający egzamin będą dostępni, celem udzielenia ewentualnych informacji o przebiegu egzaminu.

05.07.2016r. godz. 17 sala 115 -spotkanie w szkole rodziców uczniów idących od września 2016r. do Loecknitz (Klasa 7, 8, 9).

Prosimy aby w dniu 28.06.2016r. dostarczyć jedno zdjęcie legitymacyjne.

powrót