EcoGenerator. Generujemy dobrą energię.

W związku z trwającą kampanią edukacyjną towarzyszącą jednej z największej inwestycji infrastrukturalnych w regionie -  budowie EcoGeneratora - instalacji do odzyskiwania energii z odpadów komunalnych, uczniowie klas gimnazjalnych (3GA i 3GB) oraz grupy rozszerzonej z biologii (2br1) 27 października br. uczestniczyli  w zajęciach ekologicznych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Matuszczak. Organizatorem zajęć był Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.

Celem prowadzonej kampanii jest kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych związanych z gospodarką odpadami oraz wrażliwości na ochronę środowiska naturalnego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski Program Edukacji Ekologicznej.

Tematyka obejmowała zagadnienia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, segregacją, recyklingiem czy odzyskiem energii ze śmieci.

Aleksandra Szafirska

powrót