Dzień Sportu w Białej

V POLSKO- NIEMIECKI DZIEŃ PIŁKI

 

22 czerwca 2015 r.  polscy i niemieccy uczniowie partnerskich szkół Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza i Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Löcknitz po raz piąty wzięli udział w cyklicznym projekcie integracyjnym pod nazwą „Polsko – Niemiecki Dzień Sportu”  na terenie sportowych obiektów Zespołu Szkół.

Organizatorami i pomysłodawcami projektu byli nauczyciele wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Policach, a zainteresowanie projektem wśród uczniów jak co roku było duże. W sumie w projekcie wzięło udział ponad 60 uczniów, którzy brali udział w rozgrywkach sportowych w mieszanych zespołach polsko - niemieckich.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki, a zwycięzcy zostali nagrodzeni.

Integracja poprzez sport oraz sport międzykulturowy to bardzo popularne i skuteczne sposoby łączenia zabawy, edukacji międzykulturowej i przełamywania barier i stereotypów w kontaktach polsko- niemieckich, dlatego projekt, który odbył się po raz piąty będzie nadal odbywał się cyklicznie. 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

powrót