Dzień przeciwko handlowi ludźmi

18 października to Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Problem ten dotyczy wszystkich państw, w tym Europy i Polski. Dzieci, ze względu na swoją wrażliwość, ufność i brak doświadczenia życiowego są szczególnie narażone na wykorzystywanie: w prostytucji, do pracy przymusowej, mogą być przymuszanie do żebractwa, popełniania drobnych przestępstw, czy stać się ofiarą innych form wykorzystywania. (źr: fdn.pl)

W poniedziałek 16 października funkcjonariusz Policji będzie odwiedzał wybrane klasy ponadgimnazjalne zapoznając uczniów naszej szkoły z tym trudnym zagadnieniem. Taka forma działań ma za zadanie przeciwdziałać zjawisku oraz uczulać młodzież na potrzebę reagowania w obliczu zagrożenia oraz możliwości pomocy u odpowiednich służb i instytucji.

pedagog
M. Rafacz

powrót