DZIEŃ EUROPY w NASZEJ SZKOLE

18 maja 2017 roku w naszej szkole odbyły się tradycyjne obchody Dnia Europy organizowane przez Szkolny Klub Europejski.  Działania rozpoczęły się od polsko-niemieckiej gry miejskiej „Śladami Europy w Policach”, w której tradycyjnie wzięli udział uczniowie naszej zaprzyjaźnionej szkoły w Loecknitz. Uczestnicy podzieleni na kilka grup musieli wykonać różnorodne zadania związane z historią Polic i regionu. Poszczególne zadania wykonywane były w różnych wartych obejrzenia miejscach: w lapidarium, kaplicy przy starym rynku w Policach, w galerii historycznej w Miejskim Ośrodku Kultury. Jedno z zadań wykonywanych w Bibliotece Miejskiej w Policach dotyczyło znanego zachodniopomorskiego kartografa Lubinusa, którego mapę Pomorza uczniowie musieli przeanalizować.  Równolegle do toczącej się gry, uczniowie, którzy przebywali w szkole , mogli skorzystać z możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w rywalizacji podczas gier europejskich, które dla zainteresowanych przygotowane były w Sali 118. Gry cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, a przygotowane zostały we współpracy
z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu, której przedstawiciele również je prowadzili.

O godz. 11.45 rozpoczęła się konferencja podsumowująca działania o tematyce europejskiej w naszej szkole. Zaproszeni goście: Pan Witold Król – Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Pan Witold Stefański – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Gminy Police, Pani Marta Szczepańska – vice Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach, Pani Agata Jarymowicz – Dyrektor Zespołu Szkół i Pani Agnieszka Bąk – vice Dyrektor Zespołu Szkół wręczyli nagrody laureatom Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Polickiego. Następnie uczniowie przedstawili prezentację o europejskich działaniach w naszej szkole, w tym o realizacji Programu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego, do którego zostaliśmy zaproszeni jako jedyna szkoła z województwa. W tej części uczestnicy mogli również wiele dowiedzieć się o działaniach na rzecz młodych ludzi w naszym województwie, a zwłaszcza o wolontariacie europejskim. Prezentację na ten temat przedstawiła Pani Małgorzata Luidwiczek – Kierownik Sekretariatu do spraw młodzieży województwa zachodniopomorskiego przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Po przerwie dla wytrwałych zorganizowana została kolejna gra prowadzona przez Panią Agatę Mikołajczak
z zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, której zwycięzcy otrzymali upominki. Tak skończył się dzień pełen wrażeń podsumowujący nasze europejskie działania.


powrót