DSD II od września 2017 w ZS. im Ignacego Łukasiewicza

 Z. S. im. Ignacego Łukasiewicza od kilku lat należy do sieci szkół Partnerzy Przyszłości , programu Niemieckiego Ministerstwa Kultury, dzięki któremu przeprowadzane są egzaminy umożliwiające uzyskanie certyfikatów językowych na poziomach A2/ B1 (DSD I), potwierdzających umiejętności językowe przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów w Niemczech . Certyfikat DSD I pomaga również w ubieganiu się o przyjęcie na studia w Niemczech.

Od września 2017r. Z. S. im. Ignacego Łukasiewicza będzie szkołą DSD II, dzięki czemu uczniowie będą mieli okazję zdobyć certyfikat na poziomie B2 i C1 (DSD II), potwierdzający umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych.

W ramach przygotowania do egzaminu DSD I oraz DSD II uczniowie Z. S. im. Ignacego Łukasiewicza mają zagwarantowaną intensywną naukę języka niemieckiego w grupach międzyoddziałowych oraz nauczanie dwujęzyczne wybranych przedmiotów.

Karolina Bańka - Pociecha

powrót