DSD II 2017

Certyfikat językowy DSD II

TERMIN:              28.11.2017r. – część pisemna

                               od 05. 12.- 06.12. 2017r. – część ustna.

Dokładny termin i lista zdających wraz z konkretną godziną wejścia na egzamin ustny zostanie przekazana wychowawcy klasy w listopadzie.

 

Co to jest Certyfikat Językowy DEUTCHES SPRACHDIPLOM DSDII?

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II)to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy oparty o standardy europejskie, potwierdzający znajomość  języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

 

Egzamin.

CZĘŚĆ PISEMNA

1.       Rozumienie tekstu czytanego:

a)      Czas trwania egzaminu: 75 minut oraz 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Poziom B2 – 8 z 24punktów

Poziom C1 – 14 z 24 punktów

2.       Rozumienie tekstu słuchanego:

a)      Czas trwania egzaminu: 35 minut oraz 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Poziom B2 – 8 z 24punktów

Poziom C1 – 17 z 24 punktów

b)      Pisanie

Uczniowie mogą w trakcie tej części egzaminu korzystać ze słowników

a)      Czas trwania egzaminu: 35 minut oraz 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Poziom B2 – 8 z 24punktów

Poziom C1 – 12 z 24 punktów

EGZAMIN PRÓBNY

3.10. 2017r. wtorek 9:50 – 13:25 (w Löcknitz dzień wolny od szkoły) rozumienie tekstu czytanego i rozumienie tekstu słuchanego.

24.10.2017r. wtorek 9:50 – 13:25 część pisemna, objaśnienie sposobu wykonania zadania pisemnego TEORIA I PRAKTYKA.

27.10. 2017r. piątek 10:50 – 15:25 część pisemna - wykonie zadań praktycznych, część ustna - objaśnienie przebiegu egzaminu ustnego, dyskusja nad prawidłowością wybranego tematu na część ustną egzaminu. TEORIA I PRAKTYKA.

31.10. wtorek  9:50 – 13:25 część ustna, ustna prezentacja wybranego tematu na część ustna egzaminu

 

Każdy uczeń ma dodatkowo  możliwość umówienia się na konsultacje z nauczycielami p. M.Schemmel oraz p. K. Bańka - Pociecha, pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminu DSD II. Plan nauczycieli dostępny jest na zspolice.pl.

Trzymamy kciuki za Państwa dzieci i dołożymy wszelkich starań, aby wyniki naszych uczniów były jak najlepsze.

M. Schemmel

K. Bańka - Pociecha

powrót