DSD1 W NASZEJ SZKOLE

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu DSDI (Deutsches Sprachdiplom), który jest certyfikatem z języka niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Landów Republiki Federalnej Niemiec przeznaczonym dla uczniów szkół zagranicznych na całym świecie. 71 uczniów trzeciej klasy gimnazjum przystąpiło 21 marca do pisemnej i w dniach 22 -25 marca do ustnej części egzaminu. W części pisemnej sprawdzana była wiedza uczniów z umiejętności czytania, słuchania oraz pisania po niemiecku, natomiast w części ustnej uczniowie prezentowali wybrany przez siebie temat przed komisją, w skład której wchodzili wybrani nauczyciele języka niemieckiego z Zespołu Szkół w Policach.  Część pisemna sprawdzana była przez komisję w Warszawie, a część ustna odbyła się w naszej szkole.

W wakacje dotarły do nas z Warszawy wyniki całości egzaminu, który zdało 63 uczniów naszego gimnazjum na poziomie B1 oraz sześciu uczniów na trochę niższym poziomie A2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Gratulujemy gimnazjalistom wyników egzaminu i życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.

 

Nina Woźniakowska

nauczyciel j.niemieckiego

powrót