DSD

DSD I (Deutsches Sprachdiplom 1) to egzamin organizowany przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół. Nasze gimnazjum zalicza się do tych nielicznych, elitarnych szkół na terenie całej Polski.

Uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 i/lub A2(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego).

DSD I składa się z  dwóch zasadniczych części: pisemnej i ustnej.
Egzamin pisemny obejmuje:

  • rozumienie tekstu czytanego
  • rozumienie tekstu słuchanego
  • komunikację pisemną

Prace egzaminacyjne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.

Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa, którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej oraz nauczyciel języka niemieckiego. W tym roku część ustną egzaminu DSD1 oceniały pani Maren Schemmel oraz pani Karolina Bańka – Pociecha.

Jakie korzyści niesie ze sobą egzamin DSD 1?

  • Naukę w oparciu o najlepsze metody uczenia się języka obcego
  • Możliwość uzyskania znajomości języka niemieckiego poświadczonej międzynarodowym certyfikatem DSD 1(na poziomie A2/B1 w gimnazjum)
  • W trakcie trzyletniego cyklu nauki języka niemieckiego, uczniowie wyróżniający się mają możliwość uczestnictwa w licznych projektach polsko – niemieckich organizowanych ze szkołą partnerską EDPG Löcknitz
  • Egzamin DSD I jest całkowicie finansowany przez Republikę Federalną Niemiec – przeprowadzany bezpłatnie w Gimnazjum nr 6 przy Z.S. im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
  • Uczniowie otrzymują certyfikat DSD1 na poziomie B1
  • Certyfikat jest dyplomem opisowym – zawiera opis uzyskanych wyników

W tym roku szkolnym 2015/ 2016 egzamin DSD1 odbył się w naszej szkole w dniu 09 marca 2016r. Tego dnia do egzaminu w części pisemnej przystąpiło 40 uczniów z klas 3GA, 3GB oraz 3GN. W dniach 21. marca 2016r. oraz 22. marca 2016r. uczniowie ww. klas zmierzyli się z częścią ustną egzaminu. W przypadku egzaminu ustnego możemy poszczycić się świetnym wynikiem umiejętności komunikacyjnych naszych gimnazjalistów w języku niemieckim, ponieważ wszyscy zdający potwierdzili swoje umiejętności językowe na poziomie B1.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za naszych uczniów, którzy do czerwca czekać będą na wyniki egzaminu w części pisemnej.

Karolina Bańka – Pociecha.

 

powrót