Droga do wolności 189-2014

4 czerwca odbyło się spotkanie w Filii Biblioteki Pedagogicznej Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Droga do wolności 189-2014”, na którą zaproszeni zostali uczniowie przedmiotu „Historia i społeczeństwo” z klas 2LD i 2LC. Gośćmi spotkania byli Władysław Diakun, burmistrz Polic oraz Edmund Bilicki, senator I kadencji. Oboje opowiadali o walce opozycji, powstaniu Związku Zawodowego Solidarności, trudach walki z władzą PRLu oraz o wydarzeniach z 1989 roku. Dodatkowo opowiedzieli o swojej osobistej drodze do wolności. Senator Bilicki był zaangażowany w Klub Inteligencji Katolickiej w Szczecinie, zaś w 1980 roku przystąpił do „Solidarności”. Zasiadał w Senacie I kadencji reprezentując ówczesne województwo szczecińskie. Władysław Diakun opowiedział o działaniach Solidarności w Zakładach Chemicznych „Police” w latach 70. i 80. Oboje upomnieli się o pamięć Porozumień Sierpniowych – to właśnie w Szczecinie zostały one jako pierwsze podpisane przez Mariana Jurczyka (30 sierpnia), a dopiero kolejnego dnia w Gdańsku podpisane przez Lecha Wałęsę.

Justyna Wodzik (dziękuję za zdjęcia Michalinie Sali z 2LC)

powrót