Drodzy uczniowie!

Po długich i słonecznych wakacjach rozpoczął się kolejny rok szkolny. Wierzę, że dla każdego z Was lato było wypełnione odpoczynkiem przed czekającymi nas wspólnie nowymi wyzwaniami. Niektórzy z Was przekroczyli próg naszej szkoły po raz pierwszy, inni zaś prawdopodobnie po raz ostatni - przygotowując się powoli do przejścia ku następnemu etapowi edukacji lub życia.


Okres gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo ważny dla rozwoju młodego człowieka. Właśnie wtedy wychodzi on z czasu dzieciństwa i poznaje takie pojęcia jak odpowiedzialność, dorosłość. Poznaje ideały, którymi pragnie kierować się w swoim późniejszym życiu i wartości, o które zamierza walczyć. To czas, gdy stajecie się świadomi swojego miejsca i roli w społeczeństwie. Niezmiernie pragnę, byśmy razem mogli tworzyć szkołę zawsze stwarzającą warunki do takiego pozytywnego rozwoju, tolerancyjną, bezpieczną. By odnalazła się w niej młodzież o najróżniejszych zainteresowaniach i pasjach; szkołę, do której przyjemnie będzie uczęszczać.


Najstarsi z Was przygotowują się do ważnych egzaminów - maturalnych i zawodowych. Na ten czas chciałabym życzyć Wam dużo siły na kolejne miesiące i rozważności w dokonywanych przez Was wyborach. Niech zdobyta przez ostatnie lata wiedza oraz umiejętności posłużą Wam za narzędzie do osiągnięcia wysokich wyników. Pamiętajcie, że skrzydła najczęściej podcina nie brak solidnej edukacji lecz brak wiary we własne siły. Wysiłek, który włożycie w swoje przygotowania powinien iść w parze z marzeniami. Liczę na to, że przyniesie on owoce w postaci Waszych osobistych sukcesów.


Pamiętajcie, że każdy z Was jest unikalną osobą, jedyną w swoim rodzaju. Nie ma dwóch takich samych jednostek z identycznymi zaletami. Wierzę, że wsparcie nauczycieli pozwoli Wam na rozwinięcie w sobie tych wyjątkowych cech. Aby jednak było to możliwe, potrzebna jest ścisła współpraca pedagogów, rodziców i Was, drodzy uczniowie. Jako nowy dyrektor tej szkoły wyrażam ufność, że wspólnie uda się nam osiągnąć idealną harmonię.


Agata Markowicz-Narękiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

powrót