Drodzy rodzice

We wtorek 19 maja 2015 r. przed zebraniami o godz. 16:15 w sali 05 Pani Bogumiła Koman ze stowarzyszenia „Powrót z U” specjalista ds. profilaktyki uzależnień poprowadzi prelekcję dla rodziców dotyczące problematyki narkotyków wśród młodzieży szkolnej. Zapraszamy na spotkanie!
 

psycholog i pedago

powrót