DORADZTWO ZAWODOWE W GIMNAZJUM

Gimnazjum przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Ponadto absolwent gimnazjum musi znać system kształcenia, oferty szkół ponadgimnazjalnych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy.

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Aby sprostać tym  zadaniom wdniach 30-31 października 2014 pani Beata Andruch,  pani Joanna Draczyńska i pani Agnieszka Szewczuk wzięły udział w projekcie "Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji.Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych"

Poruszano tematy - Jak pomóc uczniom gimnazjum w planowaniu kariery? Jak wspierać nauczycieli przedmiotów w gimnazjum w prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Mamy nadzieję,   że  uczestnictwo w projekcie spowoduje rozwinięcie  współpracy naszego gimnazjum z pracodawcami poprzez włączanie ich w proces kształcenia zawodowego, egzaminów zawodowych, doradztwa zawodowego. Chcemy, aby nasi uczniowie nabyli  umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia generują konieczność korzystania już w szkole z pomocy doradcy zawodowego, który koordynował będzie te działania.

 

Beata Andruch,

Joanna Draczyńska

Agnieszka Szewczuk

powrót