Domowe hospicjum dziecięce – prelekcja dla młodzieży

23 października odbyła się w naszej szkole prelekcja dotycząca specyfiki pracy i funkcjonowania domowego hospicjum dziecięcego. Spotkanie z uczniami przeprowadził pracownik socjalny Pan Artur Biegański, który starał się uwrażliwić młodzież na tematykę nieuleczalnej choroby i śmierci często rówieśników, którzy przebywają pod opieką Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

W piśmie przewodnim skierowanym do szkół zwrócono uwagę na to, że : „(…) Choroba i śmierć dziecka jest ciężkim doświadczeniem dla jego najbliższego otoczenia. Ludzie bardzo często nie wiedzą jak się zachować w obliczu takiej tragedii”. Dlatego tak ważne jest przybliżanie tematu i oswajanie młodych ludzi z podobnymi doświadczeniami oraz przekazanie informacji na temat tego, czym jest opieka paliatywna.

Na spotkaniu obecni ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Biała pomaga” oraz sympatycy, zainteresowani tematem. Wolontariusze od razu wymienili się niezbędnymi informacjami z panem prowadzącym spotkanie w celu nawiązania współpracy z Hospicjum domowym i wyrazili chęć uczestniczenia w organizowanych akcjach.

Ten niecodzienny projekt, w który weszła nasza szkoła oprócz prelekcji dotyczącej specyfiki pracy hospicjum domowego przewidział konkurs plastyczny.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu szkół w Policach do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Radość dziecka hospicyjnego”.

 

Zasady konkursu:

  • Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
  • Uczestnicy konkursu wykonują pracę wybraną przez siebie techniką plastyczną:  rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.
  • Praca ma mieć orientację – poziomą, formatu A4.
  • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię, nazwisko autora, klasę, nazwę, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
  • Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora – w celu wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagrody, publikacji prac w kalendarzu wydanym przez Fundację Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych (dokładna treść oświadczenia dostępna u pedagoga szkolnego M. Rafacz).
  • Termin składania prac w szkole – do 6 listopada (środa) 2013 r. do pedagoga szkolnego (Marzena Rafacz p. 110, I piętro). Wszystkie prace zostaną wysłane pocztą przez Zespół Szkół w Policach na adres organizatorów .
  • Nagrodzonych zostanie 12 prac (po 4 z każdej kategorii wiekowej: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem placówki.
  • Nagrody zostaną wręczone w grudniu 2013 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz włączania się w szeregi Szkolnego Klubu Wolontariusza „Biała Pomaga”.

 

Wioletta Jesiotr – opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza „Biała pomaga”

Marzena Rafacz – pedagog szkolny

powrót