Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 432 ze zm.) oraz uzyskania pozytywnej opinii Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach informuję o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

  • 31.10.2016r.
  • 2,4,5,8.05.2017r.
  • 16,21,22.06.2017r.

Agata Jarymowicz
dyrektor Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

powrót