Debata Społeczna

W dniu 25 lutego 2015 roku odbyła się w Zespole Szkół im. Ignacego  Łukasiewicza w Policach Debata Społeczna prowadzona przez policjantów z Komendy Powiatowej w Policach na temat cyberprzestępczości. Debata została zorganizowana przez pedagogów i psychologa szkolnego na prośbę rodziców. Na debatę zaproszeni byli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Policjanci omówili kwestie dotyczące m.in.:

  • konsekwencji upubliczniania nagrań bez zgody osób nagrywanych,
  • obraźliwych komentarzy na portalach społecznościowych,
  • odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane w Internecie.


Magdalena Chojęta-Borowicz
Milena Szostak
Marzena Rafacz

powrót